Μικρογραφία ειδοποίησης με δυνατότητα λήψης σχετικά με την επίβλεψη των χρηστών αυτόματης καθυστέρησης.

Ειδοποίηση εποπτείας 2021

Μικρογραφία για ειδοποίηση προς τα κάτω για ελατήριο ανάσυρσης PD

Ανακοίνωση ανάκλησης 2019